ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

1.a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,170,00 TL

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,360,00TL

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,380,00TL

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,400,00TL

2.a) Ticari uyuşmazlıklarda;

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,330,00TL

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,680,00TL

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,700,00TL

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,720,00TL

3.a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında;

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,170,00TL

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,360,00TL

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,380,00TL

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,400,00TL

4.a) Tüketici uyuşmazlıklarında;

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,170,00TL

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,360,00TL

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,380,00TL

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,400,00TL

5.a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,205,00TL

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,430,00TL

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,450,00TL

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetilmeksizin,470,00TL

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında

Arabulucuya Ödenecek ÜcretÜzerinde Anlaşılan Miktarın;İlk 50.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 6

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 9

2.Sonra gelen 80.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 7,5

3.Sonra gelen 130.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 4

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 6

4.Sonra gelen 260.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 3

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 4,5

5.Sonra gelen 780.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 2

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 3

6.Sonra gelen 1.040.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 1,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 2,5

7.Sonra gelen 2.080.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 1

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 1,5

8.4.160.000,00 TL'den yukarısı için

a) Bir arabulucu görev yaparsa% 0,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 1